Moves Connected Apps GO

samlacykeldata.nusamlacykeldata.nu

GET STARTED

Samla cykeldata är ett forskningsprojekt för att lära mer om vardagscykling. Insamlad data kan sedan användas som underlag vid planeringen av framtidens samhälle. I oktober kommer datainsamlingen avbrytas automatiskt.

Platform Web
Category Data Export
Developer Gustaf Lindqvist
Website samlacykeldata.nu
Support erik.stigell@trivector.se